ТЕАТРАЛНИ ВЕЧЕРИ

Специално за целта изградихме сцена и амфитеатър. Осветление и озвучаване. Всеки отбор получава теартална задача и справянето с нея носи занчителен брой точки.

Креативност
Адреналин
Забавление
Екипна работа

Галерия

“ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД

бул. България 84, офис 7

4230 Асеновград

+359 896 742 444

Направете запитване, свържете се с нас :