Преподаватели в езиковите лагери

ТЕ СА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ. ХОРАТА, КОИТО ЩЕ ПРЕВЪРНАТ УЧЕНИЕТО В ЗАБАВА

Период: 01 август - 07 август 2020 г.

НЕЛИ ПЕТРОВА

Преподавател по английски език в езиковите лагери на www.DetskiLageri.com

Период: 01 август - 07 август 2020 г.

ИВА СТОЯНОВА

Преподавател по английски език в езиковите лагери на www.DetskiLageri.com

Период: 01 август - 07 август 2020 г.

СНЕЖАНА КУЮУМДЖИЕВА

Преподавател по английски език в езиковите лагери на www.DetskiLageri.com

Очакваме с нетърпение да се запознаем лично!

“ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД

бул. България 84, офис 7

4230 Асеновград

+359 896 742 444

Направете запитване, свържете се с нас :