ИНСТРУКТОРИ

Изисквания към кандидатите

 • добра комуникативност и способност за работа с деца;

   

 • висока вътрешна мотивация и предприемчивост;

   

 • креативност, творческо мислене;

   

 • готовност и желание за работа в екип;

   

 • не се изисква предишен опит;

   

Основни задължения

 • спазване на вътрешнофирмените правила;

   

 • грижи се за безопасността на децата;

   

 • изпълнява стриктно правилата за сигурност и безопасност;

   

 • организира игрите и състезанията на децата;

   

 • осъществява преходи като водач на групата;

   

“ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД

бул. България 84, офис 7

4230 Асеновград

+359 896 742 444

Направете запитване, свържете се с нас :