Ваканция здравей! Да играем безопастно! – 2019 г.

Финалната точка за учебната 2018/2019 год. в Бургаски регион на Националната програма “Работа на полицията в училищата”

Гец 2 груп ЕООД в лицето на ADVENTURE TEAM взе участие по проект “Ваканция здравей! Да играем безопастно!” осъществен по инициатива на: МКБППМН – Община Бургас, RN MEDIAGROUP, ОДМВР – Бургас, Регионално управление на образованието при МОН – Бургас и училищата: „Христо Ботев” – кв. „Победа”, „Св. Св. Кирил и Методий”, „Петко Росен”, „Васил Априлов”, „П.К. Яворов”

“ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД

бул. България 84, офис 7

4230 Асеновград

+359 896 742 444

Направете запитване, свържете се с нас :