РАДИОЗАСИЧАНЕ

Или още познато, като ``Лов на лисици`` и Радио ориентиране

Радиозасичането е пасивна радиопеленгация, която има за цел да определи точното местоположение на един или повече радиопредаватели. Има два основни принципа — триангулация и маневриране по силата и посоката на сигнала.  Радиозасичането е в основата на спортното радиоориентиране.

Креативност
Адреналин
Забавление
Екипна работа

Галерия

“ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД

бул. България 84, офис 7

4230 Асеновград

+359 896 742 444

Направете запитване, свържете се с нас :